Als u met ons in contact komt, worden uw persoonsgegevens door ons verzameld en vertrouwelijk bewaard. Wij vinden het erg belangrijk dat u duidelijk inzicht hebt, welke gegevens we bewaren, wat we ermee doen en wie ze allemaal kan inzien. In dit privacy beleid willen wij u op de hoogte brengen hoe wij als vereniging met uw persoonsgegevens omgaan.

Waarom mogen we uw gegevens verwerken?

Op grond van de wet, mogen we uw persoonsgegevens verwerken omdat:

  • de verwerking van de meeste persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is om onze overeenkomst met u na te komen, bijvoorbeeld wanneer u zich als lid bij ons aanmeldt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Judovereniging Bavel?

JVB verwerkt uw persoonsgegevens die wij via een door u ingevuld inschrijfformulier verstrekt krijgen. Op dit formulier staan algemene persoonsgegevens zoals:

  • naam, adres, postcode en woonplaats
  • telefoonnummer
  • geboortedatum lid
  • e-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor onze ledenadministratie, voor het mailen en/of sturen van een factuur, indeling van de lessen, uitnodigen voor wedstrijden en voor contacten met de Judoleraren.

M.b.t. de financiële administratie worden uw bank- en betaalgegevens bewaard nadat de factuur betaald is. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waar ze voor verstrekt zijn.

Bewaartermijnen

Na verloop van uw lidmaatschap zullen de persoons- en betalingsgegevens conform de wettelijke bewaartermijn opgeslagen worden.

De beveiliging van uw gegevens

JVB treft actuele en passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang. Er worden back-ups gemaakt om de persoonsgegevens te herstellen bij technische problemen en ons software wordt regelmatig door een virusscanner gecontroleerd.

Bezoek aan onze website

Om de werking van onze website te verbeteren en deze beter op gebruikerswensen aan te passen, maakt onze website gebruik van cookies. Lees meer op onze Cookies-pagina.

Social media

Judovereniging Bavel is ook actief op Facebook. Indien u op welke manier dan ook contact met ons maakt, kunnen we inzicht krijgen in uw gegevens. Dit is afhankelijk van uw privacyinstellingen bij de betreffende diensten.

Wij verzamelen niet actief gegevens via deze diensten. U hebt dus altijd zelf de controle over welke gegevens voor ons zichtbaar zijn. Raadpleeg voor meer informatie de privacyinstellingen van de betreffende diensten.

Wat doen we niet met uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens niet anders dan ten behoeve van onze lidmaatschapsadministratie en verkopen uw gegevens ook nooit aan derden.

Beleid is aan veranderingen onderhevig

JVB zal zijn privacy beleid up-to-date houden en raadt u dan ook aan de privacy verklaring regelmatig te raadplegen.

Wij doen ons uiterste best om te voldoen aan de nieuwe wetgeving en u zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen omtrent uw privacy. Heeft u toch nog vragen omtrent uw privacy? Stuur ons uw vraag via het contactformulier op onze website.

Privacy beleid JVB 2018 (PDF)