Als u of uw kind belangstelling heeft om de Judosport te gaan beoefenen, bent u altijd welkom om eens op proef een training bij te wonen.

Meldt u het wel even van te voren, dan kunnen de trainers er rekening mee houden en is er voor u (en uw kind) persoonlijke aandacht mogelijk.

En weet u het daarna zeker, dan kunt u / uw zoon of dochter zich bij onze vereniging inschrijven via het inschrijfformulier welke u bij de Judoleraar kan aanvragen.

Wanneer de trainingen zijn, vindt u op de pagina Lestijden.

Wat kost Judo?

Contributie  4-12 jaar 13-17 jaar Vanaf 18 jaar
Jaarcontributie 2024 € 171,- € 179,- € 207,-

Het inschrijfgeld bedraagt € 29,50.

De contributieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Het lidmaatschap van Judovereniging Bavel is een jaarverplichting die een lid aangaat met onze vereniging.  Opzegging lidmaatschap vóór 1 november van het lopend kalenderjaar.